1
1

Άδειες Δόμησης

Το Τεχνικό Γραφείο μας αναλαμβάνει παντός είδους μελέτες και αδειες ανέγερσης και λειτουργείας κατοικιών , καταστημάτων , ξενοδοχείων, εργοστασίων και λοπών εγκαταστάσεων. Η πολυετής εμπειρία μας καθώς και η υπευθυνότης και συνέπεια της δουλειάς μας εγγυάται ενα αρτιο αποτέλεσμα απο οικονομοτεχνικής , επιστημονικής και αισθητικής σκοπιάς.