1
1

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Σύμφωνα με τον Νόμο4178/13 για κάθε μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται βεβαίωση απο Μηχανικό περί μη ύπαρξης αυθαιρεσίας στη κατασκευή .

Δίδεται λοιπόν η δυνατότητα τακτοποίησης τους με ευνοϊκούς όρους και εξαίρεσης τους απο κατεδάφιση ,από 30 χρόνια μέχρι και οριστικώς ανάλογα με την περίπτωση.

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τακτοποίησης κατόπιν αυτοψίας και έκδοσης Βεβαιώσεων .Τιμές ασυναγώνιστες.